Call us toll free: 0523-72250
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free: 0523-72250

Smögens hembygdsförening

Under 2017 har Smögens hembygsförening erhållit medel för att göra museerna mer tillgängliga, även för rörelsehindrade. Ett led i detta är handikappramper vid Bildarkivet och Sjöbodsmuseet. Men det har även köpts in tv-monitorer till dessa museer. SCH! har tagit fram bildspel med 98 bilder som visar på rum och detaljer från Fiskarstugan, Sjöbodsmuseet, Bildarkivet och Lotsutkiken. Så att alla besökare kan ta del av utställningar från alla dessa museer, även om de har svårt att fysiskt ta sig dit. I anslutning tll varje bild finns det även en orienteringspanel som visar i vilket museum, och vilken lokal bilden är tagen. Samt vad som finns på bilden. Här är ett urval:

SHF_1_3_7SHF_2_2_1  SHF_2_3_19 SHF_2_3_06SHF_2_3_11 SHF_4_1_01