Call us toll free: 0523-72250
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free: 0523-72250

Stilbildande typografer – Vincent Figgins

by info@sch-form.com 0 comments
Figgins ”Two Lines Pica Antique” var något helt nytt inom typografin och gav upphov till starka reaktioner. Vissa hävdade att detta var något av det mest banbrytande inom typografin för tiden, medan andra talade om det som ett typografiskt monster. Read more!

Stilbildande typografer – Robert Thorne

by info@sch-form.com 0 comments
Robert Thorne Köpte omkring 1794 ett stilgjuteri av sin läromästare Thomas Cotterell. Efter några år hade han tillverkat ett stort antal egenritade typer som ersatte Cotterells typer. Han fortsatte att utveckla sina typer fram till sin död 1820. Efter Thornes död köptes stilgjuteriet av en man vid namn William Thorowgood. Han hade aldrig ägnat sig åt typografi tidigare, men hade vunnit pengar på ett lotteri som han nu ville investera. De flesta typer som därefter utkom i Thorowgoods namn var i själva verket Thornes. Read more!

Stilbildande typografer – Richard Austin

by info@sch-form.com 0 comments
Vi är tillbaka i England där bok- och tidningsutgivaren John Bell verkade. 1788 startar Bell ett stilgjuteri tillsammans med stämpelskäraren och typografen Richard Austin. Detta British Letter Foundry stänger ner 1798 och Austin börjar arbeta för olika stilgjuterier i Skottland, bland andra William Miller. Read more!

Stilbildande typografer – Giambattista Bodoni

by info@sch-form.com 0 comments
Bodoni finns i en uppsjö av skärningar, och än idag är det ett högst aktuellt typsnitt. Om man ska välja ett typsnitt som definierar Fashion, så är det just Bodoni! Read more!

Stilbildande typografer – Pierre Simon Fournier

by info@sch-form.com 0 comments
Han inte bara tecknade, skar och gjöt sina typer själv, han gjorde även matriserna och tillverkade gjutverktygen. Han uppfann även det första måttsystemet för teckenstorlekar. Typografiska ornament och ramar var också något nytt som Fournier låg bakom, liksom en metod för tryck av musikaliska notsystem som han tog patent på. Read more!

Stilbildande typografer – John Baskerville

by info@sch-form.com 2 comments
Baskervilles typsnitt konstruerades på geometriska och matematiska grunder – utan att för den skull bli själlöst. Växellinjen blev nästintill vertikal och kontrasterna starkare än förut och seriferna tunnare och spetsigare. Baskerville tänkte nytt och var dessutom perfektionist. Han utvecklade tryckpressen, förbättrade tryckfärgen och utvecklade glättat papper som sammantaget bidrog till att hans typsnitt gjorde sig bättre i tryck. Read more!

Stilbildande typografer – William Caslon

by info@sch-form.com 0 comments
När Caslon påbörjade sin bana som typograf importerade boktryckare sina typer från främst Holland. Dessa typer var även utgångspunkten när han ritade sin antikva. Typsnittet tillverkades runt 1720, och kom att bli det givna valet i flera sekel framöver. Read more!

Stilbildande typografer – Christoffel van Dijck (Dyck)

by info@sch-form.com 0 comments
Van Dijck räknas som kanske den främsta förgrundsgestalten inom holländsk typografi på 1600-talet. En era som följdes av Dirck Voskens och dennes elev, ungraren Nicholas Kis som ritade typsnittet Janson i slutet av 1600-talet. Redan i mitten och slutet på 1500-talet kom Christophe Plantin och Hendrik van den Keere att skapa en stark typografisk tradition i landet. Read more!

Stilbildande typografer – Jean Jannon

by info@sch-form.com 0 comments
Jean Jannons barock-antikva skiljer sig en hel del från exempelvis Garamonds, och ändå har den tagits för att vara just en Garamond, trots att Jannon verkade 60 år efter dennes död! Hur kunde det bli så här? Read more!

Stilbildande typografer – Robert Granjon

by info@sch-form.com 0 comments
Granjon är kanske mest känd för sina kursiver. Om du väljer exempelvis Adobe Garamonds italic så bygger den kursiven inte på Garamonds typer utan i själva verket på Robert Granjons typer. Så är även fallet i ett antal andra Garamond-typsnitt. Read more!

Stilbildande typografer – Claude Garamond

by info@sch-form.com 0 comments
På 1500-talet nådde renässansen Frankrike som även blev den ledande typografiska nationen. Garamond var en av de första som etablerade sig som frilansande stämpelskärare och stilgjutare. Han förfinade Griffos antikva till en stramare och mer samlad typ. Många ser Garamonds antikva som själva sinnebilden för god västerländsk typografi. Read more!

Stilbildande typografer – Francesco Griffo

by info@sch-form.com 0 comments
Francesco Griffo arbetade åt boktryckaren Aldus Manutius i Venedig. Aldus anses vara en av de absolut främsta av renässansens boktryckare. Inom typsnittsklassificering talas det om garalder. Detta är sammanslagning av initialerna Gar för Garamond (Nästa veckas huvudperson) och ald för Aldus. Här väljer jag dock att lyfta fram Griffo då han var stämpelskäraren och typografen. Read more!