Call us toll free: 0523-72250
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free: 0523-72250

Wood Interiors

by info@sch-form.com in Comments: 0

Wood Interiors

Wood Interiors tillverkar och säljer massiva svenska träbord, med plats för hela sällskapet. SCH! tog fram ett grafiskt startpaket innehållande logotyp, responsiv one-page-hemsida, samt visitkort. Dessutom genomförde SCH! en reklamfotografering i samband med uppbyggandet av hemsidan.

http://woodinteriors.se/

WI_testbild_ny  WI_site_clipWI_testbild2

Zafire kök & design

by info@sch-form.com in Comments: 0

Zafire kök & design

Zafire kök & design finns i Göteborg och på Smögen. Företaget ritar, designar och låter bygga köksmiljöer, skräddarsydda för kundens önskemål. SCH! utformade under hösten 2017 en ny responsiv hemsida åt företaget, samt en del skylt- och informationsmaterial. Gå gärna in på hemsidan och utforska närmre: zafire.se

Devices_Zafire

Rosorna i fönstret

by info@sch-form.com in Comments: 0

Rosorna i fönstret

Under våren 2017 jobbade jag tillsammans med Osborne Persson från Smögen, med utgivningen av hans samlade dikter. Arbetet innefattade bokformgivning, systematisering, sättning, formatering, sidbrytning, bildresearch samt administrering av tryck. Många av dessa dikter har förekommit i kyrkans tidning "Horisonten", och deklamerats i åtskilliga gudstjänster. Planen var att allt skulle vara klart till hösten 2017. Redan i mitten av juni hade vi dock ett material färdigt för tryck. Olyckligtvis skadade sig Osborne en dag runt midsommar och komplikationer tillstötte. Hälsan blev hastigt sämre och Osborne fick flytta hem, som han själv skulle uttrycka det, den 28 juni 2017. Han fick aldrig hålla i ett exemplar av boken, men fick lyckligtvis vara med genom hela sammanställningen fram till själva tryckningen. Det går som en röd tråd genom hans dikter att efter mörkret, natten och vintern kommer ljuset, morgonen och våren – Efter död kommer liv. När boken kom från tryckeriet någon vecka efter hans bortgång blev den snarast som ett testamente som han lämnade efter sig postumt.

Osbornesbok_lo

Smögens hembygdsförening

by info@sch-form.com in Comments: 0

Smögens hembygdsförening

Under 2017 har Smögens hembygsförening erhållit medel för att göra museerna mer tillgängliga, även för rörelsehindrade. Ett led i detta är handikappramper vid Bildarkivet och Sjöbodsmuseet. Men det har även köpts in tv-monitorer till dessa museer. SCH! har tagit fram bildspel med 98 bilder som visar på rum och detaljer från Fiskarstugan, Sjöbodsmuseet, Bildarkivet och Lotsutkiken. Så att alla besökare kan ta del av utställningar från alla dessa museer, även om de har svårt att fysiskt ta sig dit. I anslutning tll varje bild finns det även en orienteringspanel som visar i vilket museum, och vilken lokal bilden är tagen. Samt vad som finns på bilden. Här är ett urval:

SHF_1_3_7SHF_2_2_1  SHF_2_3_19 SHF_2_3_06SHF_2_3_11 SHF_4_1_01

Sporrong bygg

by info@sch-form.com in Comments: 0

Sporrong bygg- och inredningssnickeri

Ny hemsida åt en av ortens snickare. Sidan är en one-page-site vilket innebär att i princip hela sidan ligger i ett flöde som kan nås genom att scrolla uppåt och nedåt. Den fungerar självklart lika bra på smartphones och plattor.

http://sporrongbygg.se

devices_sporrong

Skaldjurskrogen Kungshamn

by info@sch-form.com in Comments: 0

Skaldjurskrogen Kungshamn

Skaldjurskrogen önskade en ny logotyp för att särskilja sig från sin systerkrog Göstas fiskekrog på Smögen. Logotypen gjordes i en rough version och en clean.

SKK_plank_1100SKK_logo_rough_300 SKK_logo_clean_300

Horisonten

by info@sch-form.com in Comments: 0

Horisonten

Södra Sotenäs församling består av Smögens, Kungshamns, Askum, Bohus-Malmöns och Hovenäsets kyrkor. De har ett församlingsblad med program och artiklar, som ges ut ca 4 gånger per år. SCH! har tagit över utformningen av tidningen, som innefattar ett nytt tidningshuvud, typsnitt, layout, grid, styckeformat och en hel del andra mallar. Ett mål är att ge tidningen mer värme, dynamik och tydlighet. Formatet har ändrats från A4 till B5 för ett mer informellt uttryck.

Horisonten_huvudHorisonten_uppslag Horisonten_front_15-4

Sommaraffischer

by info@sch-form.com in Comments: 0

Rena hav

by info@sch-form.com in Comments: 0

Rena hav

SCH! har tagit fram grafiskt material för Rena hav Sverige AB. Bakom namnet står en projekterad CO-neutral biogasanläggning som ska kunna tillvarata seafoodindustriernas organiska restavfall. Planen är att den ska byggas upp mellan Abbas och Lerøys fabriker i Kungshamn. Förutom att biogasen genererar stora mängder energi minskas utsläpp i både vatten och luft avsevärt. Med ny teknik kan dessutom gödningsämnen som fosfor, kväve och kalium filtreras ut separat för nyttjande i regionalt jordbruk! Win win med andra ord!

Uppdraget har innefattat ny logotyp, en grundläggande profil, ett par grafiska element, informationsgrafik som förklarar processen samt sammanställning av bilder och text till foldrar och rollups.

RH_teaser_1600RH_GRAFIKRH_rollup_1_lo

Kyrkofoldrar

by info@sch-form.com in Comments: 0

Kyrkofolder

Södra sotenäs församlingen är en del av Svenska kyrkan. De beställde informationsfoldrar för dop, vigsel, begravning, kyrkan och musiklivet. Foldern trycktes på 170 grams silk-papper i M65-format. På omslagen fick jag möjlighet att jobba med typsnittet Selfie som innehåller ett stort antal ligaturer och alternativa tecken. Roligt!

De flesta av bilderna kommer från SCH!s egna bibliotek.

IMG_7500IMG_7496