Call us toll free: 0523-72250
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free: 0523-72250

Ostronbanken

by info@sch-form.com in Comments: 0

Ostronbanken

Inom kort öppnar Ostronbanken i lokalen vid kajen som tidigare rymde SEB och bankomat. Här kommer att severas fräscha skaldjur i barmiljö. SCH! har utformat logotypen.

Ob_concretelogo_lo

Smögens hembygdsförening

by info@sch-form.com in Comments: 0

Smögens hembygdsförening

Under 2017 har Smögens hembygsförening erhållit medel för att göra museerna mer tillgängliga, även för rörelsehindrade. Ett led i detta är handikappramper vid Bildarkivet och Sjöbodsmuseet. Men det har även köpts in tv-monitorer till dessa museer. SCH! har tagit fram bildspel med 98 bilder som visar på rum och detaljer från Fiskarstugan, Sjöbodsmuseet, Bildarkivet och Lotsutkiken. Så att alla besökare kan ta del av utställningar från alla dessa museer, även om de har svårt att fysiskt ta sig dit. I anslutning tll varje bild finns det även en orienteringspanel som visar i vilket museum, och vilken lokal bilden är tagen. Samt vad som finns på bilden. Här är ett urval:

SHF_1_3_7SHF_2_2_1  SHF_2_3_19 SHF_2_3_06SHF_2_3_11 SHF_4_1_01

Testsite Skagerrak

by info@sch-form.com in Comments: 0

Testsite Skagerrak

Offshore Väst – En stiftelse baserad i Bohuslän – har beställt material för att lyfta fram de testanläggningar som finns och projekteras i vårt närområde. Tillsammans som Testsite Skagerrak kan de locka företag från hela världen att testa produkter och funktioner i en marin miljö med bra forsknings- och serviceresurser. Detta för att företagen ska undvika framtida stora utvecklingskostnader och kunna arbeta innovativt.

TSS_slide1_4-3

Horisonten

by info@sch-form.com in Comments: 0

Horisonten

Södra Sotenäs församling består av Smögens, Kungshamns, Askum, Bohus-Malmöns och Hovenäsets kyrkor. De har ett församlingsblad med program och artiklar, som ges ut ca 4 gånger per år. SCH! har tagit över utformningen av tidningen, som innefattar ett nytt tidningshuvud, typsnitt, layout, grid, styckeformat och en hel del andra mallar. Ett mål är att ge tidningen mer värme, dynamik och tydlighet. Formatet har ändrats från A4 till B5 för ett mer informellt uttryck.

Horisonten_huvudHorisonten_uppslag Horisonten_front_15-4

Krickos

by info@sch-form.com in Comments: 0

Krickos

Under vintern/våren 2015 har Krickos i Kungshamn –tillsammans med SCH! – sett över sitt varumärke och klätt sig i nya kläder. De olika affärsområdena står numera på egna ben. Varje Krickosbolag har fått en egen version av huvudlogotypen, samt en version kombinerad med en av de specialritade ikonerna. Förutom logotyperna, ikonerna, de utvalda typsnitten, de utvalda färgkombinationerna så har även SCH! utformat ett mönster speciellt för Krickos.

Krickos jobbar främst med transporter. Det fanns på ett tidigt stadium en tanke att jobba med en pilform som anger en eller flera riktningar, samtidigt som formen kan ses som ett stiliserat "K". Pilformerna syns nu loggan, i två riktningar, och i det mesta av det övriga grafiska materialet. Längst ner har jag även med en del skisser för att visa utvecklingen till den färdiga produkten.

Inom kort kommer även en mobilanpassad hemsida att släppas.

Krickos_samling

Krickos_portfolio

IMG_5319 Krickos_gamlaskisser-01

Lilla Glassverkstan

by info@sch-form.com in Comments: 0

Lilla Glassverkstan i Kungshamn

En ny lokal glassproducent håller på att starta upp sin verksamhet. Det ska bli glass tillverkad på ägg, grädde och andra äkta råvaror. SCH! har tagit fram den grafiska profilen.

LGV_w1-01LGV_w2-01

Vimplar kommer att användas i kommunikationen.

LGV_w4

AnnonsidéLGV_w3-01

A. Huvudlogotyp
B. Struten som även kan ses som ett hjärta, byggt på <3-symbolen.
C. Mönstret som återkommer är en stark profilbärare.
D. Mycket av profilens form och linjer bygger på bokstäverna A och V i logotypen. I struten, mönstret och även i valet av typsnitt finns vinklarna med. Allt för att profilen ska hänga ihop så bra som möjligt.

Rena hav

by info@sch-form.com in Comments: 0

Rena hav

SCH! har tagit fram grafiskt material för Rena hav Sverige AB. Bakom namnet står en projekterad CO-neutral biogasanläggning som ska kunna tillvarata seafoodindustriernas organiska restavfall. Planen är att den ska byggas upp mellan Abbas och Lerøys fabriker i Kungshamn. Förutom att biogasen genererar stora mängder energi minskas utsläpp i både vatten och luft avsevärt. Med ny teknik kan dessutom gödningsämnen som fosfor, kväve och kalium filtreras ut separat för nyttjande i regionalt jordbruk! Win win med andra ord!

Uppdraget har innefattat ny logotyp, en grundläggande profil, ett par grafiska element, informationsgrafik som förklarar processen samt sammanställning av bilder och text till foldrar och rollups.

RH_teaser_1600RH_GRAFIKRH_rollup_1_lo

Modig Juridik

by info@sch-form.com in Comments: 0

Modig Juridik

SCH! fick uppdraget att utforma logotypen till Modig Juridik. En logotyp som bygger på initialerna M och J i utformade som en illustration av stående lagböcker med lite optiska finesser.

MJ_teaserMJ_logo_CMYK-01

Millesons

by info@sch-form.com in Comments: 0

Millesons handelsträdgård

Millesons handelsträdgård i Onsala har fått en grafisk profil med ny logotyp utformad av SCH!. I profilarbetet har det även tagits fram skyltar och annonsmallar.

Mill_teaserMill_248x178_140502

M-butiken

by info@sch-form.com in Comments: 0

M-butiken

M-butiken har fått ny profil med hjälp av SCH! Förutom logotyp har även annonser och skyltar utformats

IMG_2630Mbut_ad_1600