Call us toll free: 0523-72250
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free: 0523-72250

Rosorna i fönstret

by info@sch-form.com in Comments: 0

Rosorna i fönstret

Under våren 2017 jobbade jag tillsammans med Osborne Persson från Smögen, med utgivningen av hans samlade dikter. Arbetet innefattade bokformgivning, systematisering, sättning, formatering, sidbrytning, bildresearch samt administrering av tryck. Många av dessa dikter har förekommit i kyrkans tidning "Horisonten", och deklamerats i åtskilliga gudstjänster. Planen var att allt skulle vara klart till hösten 2017. Redan i mitten av juni hade vi dock ett material färdigt för tryck. Olyckligtvis skadade sig Osborne en dag runt midsommar och komplikationer tillstötte. Hälsan blev hastigt sämre och Osborne fick flytta hem, som han själv skulle uttrycka det, den 28 juni 2017. Han fick aldrig hålla i ett exemplar av boken, men fick lyckligtvis vara med genom hela sammanställningen fram till själva tryckningen. Det går som en röd tråd genom hans dikter att efter mörkret, natten och vintern kommer ljuset, morgonen och våren – Efter död kommer liv. När boken kom från tryckeriet någon vecka efter hans bortgång blev den snarast som ett testamente som han lämnade efter sig postumt.

Osbornesbok_lo

Testsite Skagerrak

by info@sch-form.com in Comments: 0

Testsite Skagerrak

Offshore Väst – En stiftelse baserad i Bohuslän – har beställt material för att lyfta fram de testanläggningar som finns och projekteras i vårt närområde. Tillsammans som Testsite Skagerrak kan de locka företag från hela världen att testa produkter och funktioner i en marin miljö med bra forsknings- och serviceresurser. Detta för att företagen ska undvika framtida stora utvecklingskostnader och kunna arbeta innovativt.

TSS_slide1_4-3

Horisonten

by info@sch-form.com in Comments: 0

Horisonten

Södra Sotenäs församling består av Smögens, Kungshamns, Askum, Bohus-Malmöns och Hovenäsets kyrkor. De har ett församlingsblad med program och artiklar, som ges ut ca 4 gånger per år. SCH! har tagit över utformningen av tidningen, som innefattar ett nytt tidningshuvud, typsnitt, layout, grid, styckeformat och en hel del andra mallar. Ett mål är att ge tidningen mer värme, dynamik och tydlighet. Formatet har ändrats från A4 till B5 för ett mer informellt uttryck.

Horisonten_huvudHorisonten_uppslag Horisonten_front_15-4

Sommaraffischer

by info@sch-form.com in Comments: 0

Smögen fisk Sverige AB

by info@sch-form.com in Comments: 0

Smögen fisk Sverige AB

SCH! har utformat logotyp och förslag på etiketter till ett nytt varumärke i fiskförädlingsbranschen.

Smogenfisk

Smogenfisk_loggor-01

 

Krickos

by info@sch-form.com in Comments: 0

Krickos

Under vintern/våren 2015 har Krickos i Kungshamn –tillsammans med SCH! – sett över sitt varumärke och klätt sig i nya kläder. De olika affärsområdena står numera på egna ben. Varje Krickosbolag har fått en egen version av huvudlogotypen, samt en version kombinerad med en av de specialritade ikonerna. Förutom logotyperna, ikonerna, de utvalda typsnitten, de utvalda färgkombinationerna så har även SCH! utformat ett mönster speciellt för Krickos.

Krickos jobbar främst med transporter. Det fanns på ett tidigt stadium en tanke att jobba med en pilform som anger en eller flera riktningar, samtidigt som formen kan ses som ett stiliserat "K". Pilformerna syns nu loggan, i två riktningar, och i det mesta av det övriga grafiska materialet. Längst ner har jag även med en del skisser för att visa utvecklingen till den färdiga produkten.

Inom kort kommer även en mobilanpassad hemsida att släppas.

Krickos_samling

Krickos_portfolio

IMG_5319 Krickos_gamlaskisser-01

Rena hav

by info@sch-form.com in Comments: 0

Rena hav

SCH! har tagit fram grafiskt material för Rena hav Sverige AB. Bakom namnet står en projekterad CO-neutral biogasanläggning som ska kunna tillvarata seafoodindustriernas organiska restavfall. Planen är att den ska byggas upp mellan Abbas och Lerøys fabriker i Kungshamn. Förutom att biogasen genererar stora mängder energi minskas utsläpp i både vatten och luft avsevärt. Med ny teknik kan dessutom gödningsämnen som fosfor, kväve och kalium filtreras ut separat för nyttjande i regionalt jordbruk! Win win med andra ord!

Uppdraget har innefattat ny logotyp, en grundläggande profil, ett par grafiska element, informationsgrafik som förklarar processen samt sammanställning av bilder och text till foldrar och rollups.

RH_teaser_1600RH_GRAFIKRH_rollup_1_lo

Sea Lodge

by info@sch-form.com in Comments: 0

Sea Lodge

SCH! har på senare tid utformat en del affischer åt Sea Lodge - En konferensanläggning med restaurang, bar och boende på Smögen. De avslutar hösten 2014 med ett öppet hus lördagen 1 november. Välkommen dit!

IMG_7509

IMG_7508

SeaLodge_oppethus2_A3

 

Kyrkofoldrar

by info@sch-form.com in Comments: 0

Kyrkofolder

Södra sotenäs församlingen är en del av Svenska kyrkan. De beställde informationsfoldrar för dop, vigsel, begravning, kyrkan och musiklivet. Foldern trycktes på 170 grams silk-papper i M65-format. På omslagen fick jag möjlighet att jobba med typsnittet Selfie som innehåller ett stort antal ligaturer och alternativa tecken. Roligt!

De flesta av bilderna kommer från SCH!s egna bibliotek.

IMG_7500IMG_7496

Kustkyrka Bohuslän

by info@sch-form.com in Comments: 0

Kustkyrka Bohusläns sommarkatalog

SCH! har utformat och sammanställt en 64-sidig trycksak med ca 30 kyrkor som presenteras var för sig med bild och text. Uppdraget har även innefattat fotografering av 18 kyrkor, bildbehandling, och illustration av ett antal ikoner för profilering av de olika kyrkorna.

KKB_1KKB_2014_marstrand