Call us toll free: 0523-72250
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free: 0523-72250

Rosorna i fönstret

Under våren 2017 jobbade jag tillsammans med Osborne Persson från Smögen, med utgivningen av hans samlade dikter. Arbetet innefattade bokformgivning, systematisering, sättning, formatering, sidbrytning, bildresearch samt administrering av tryck. Många av dessa dikter har förekommit i kyrkans tidning "Horisonten", och deklamerats i åtskilliga gudstjänster. Planen var att allt skulle vara klart till hösten 2017. Redan i mitten av juni hade vi dock ett material färdigt för tryck. Olyckligtvis skadade sig Osborne en dag runt midsommar och komplikationer tillstötte. Hälsan blev hastigt sämre och Osborne fick flytta hem, som han själv skulle uttrycka det, den 28 juni 2017. Han fick aldrig hålla i ett exemplar av boken, men fick lyckligtvis vara med genom hela sammanställningen fram till själva tryckningen. Det går som en röd tråd genom hans dikter att efter mörkret, natten och vintern kommer ljuset, morgonen och våren – Efter död kommer liv. När boken kom från tryckeriet någon vecka efter hans bortgång blev den snarast som ett testamente som han lämnade efter sig postumt.

Osbornesbok_lo