Call us toll free: 0523-72250
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free: 0523-72250

Stilbildande typografer – Richard Austin

by info@sch-form.com 0 comments
Vi är tillbaka i England där bok- och tidningsutgivaren John Bell verkade. 1788 startar Bell ett stilgjuteri tillsammans med stämpelskäraren och typografen Richard Austin. Detta British Letter Foundry stänger ner 1798 och Austin börjar arbeta för olika stilgjuterier i Skottland, bland andra William Miller. Read more!

Skrämmande

by info@sch-form.com 0 comments
Egentligen räcker det med en halvtimmes TV-nyheter för att mättas av den ondska vi människor faktiskt släpper lös. Men det finns tydligen ändå något kittlande i att låta sig skrämmas av det okända i form av olika varelser och figurer. Det är hursomhelst väldigt roligt att rita monster och freaks. Read more!

Konjunktioner, eller?

by info@sch-form.com 1 comments
Idag ser vi mycket av grafisk form som hämtar inspiration i handmålade skyltar och affischer från Art deco- och victorianska epoken. Ofta ska det även se ut att vara lite slitet och vintage. Under denna period sågs ibland kortare, sammanbindande ord som enskilt utformade objekt. Ofta formade eller svängda som ett baner. Jag vet inte hur jag ska förklara det tydligare än så. Read more!

Stilbildande typografer – Giambattista Bodoni

by info@sch-form.com 0 comments
Bodoni finns i en uppsjö av skärningar, och än idag är det ett högst aktuellt typsnitt. Om man ska välja ett typsnitt som definierar Fashion, så är det just Bodoni! Read more!

Ny logotyp till Solliden

by info@sch-form.com 0 comments
SCH! har tagit fram en ny logotyp till Sollidens handelsträdgård i Hunnebostrand. Ordbilden Sollidens är handtecknad för att ge en levande, organisk rytm som ändå känns sober. Read more!

I en sjöbod – nära dig

by info@sch-form.com 0 comments
SMU på Smögen – ledare, barn och ungdomar i Smögens missionskyrka – sätter traditionellt upp en musikal i jultider. Årets musikal heter "I en sjöbod nära dig". Read more!

Stilbildande typografer – Pierre Simon Fournier

by info@sch-form.com 0 comments
Han inte bara tecknade, skar och gjöt sina typer själv, han gjorde även matriserna och tillverkade gjutverktygen. Han uppfann även det första måttsystemet för teckenstorlekar. Typografiska ornament och ramar var också något nytt som Fournier låg bakom, liksom en metod för tryck av musikaliska notsystem som han tog patent på. Read more!

Stilbildande typografer – John Baskerville

by info@sch-form.com 2 comments
Baskervilles typsnitt konstruerades på geometriska och matematiska grunder – utan att för den skull bli själlöst. Växellinjen blev nästintill vertikal och kontrasterna starkare än förut och seriferna tunnare och spetsigare. Baskerville tänkte nytt och var dessutom perfektionist. Han utvecklade tryckpressen, förbättrade tryckfärgen och utvecklade glättat papper som sammantaget bidrog till att hans typsnitt gjorde sig bättre i tryck. Read more!

Stilbildande typografer – William Caslon

by info@sch-form.com 0 comments
När Caslon påbörjade sin bana som typograf importerade boktryckare sina typer från främst Holland. Dessa typer var även utgångspunkten när han ritade sin antikva. Typsnittet tillverkades runt 1720, och kom att bli det givna valet i flera sekel framöver. Read more!

Stilbildande typografer – Christoffel van Dijck (Dyck)

by info@sch-form.com 0 comments
Van Dijck räknas som kanske den främsta förgrundsgestalten inom holländsk typografi på 1600-talet. En era som följdes av Dirck Voskens och dennes elev, ungraren Nicholas Kis som ritade typsnittet Janson i slutet av 1600-talet. Redan i mitten och slutet på 1500-talet kom Christophe Plantin och Hendrik van den Keere att skapa en stark typografisk tradition i landet. Read more!

Stilbildande typografer – Jean Jannon

by info@sch-form.com 0 comments
Jean Jannons barock-antikva skiljer sig en hel del från exempelvis Garamonds, och ändå har den tagits för att vara just en Garamond, trots att Jannon verkade 60 år efter dennes död! Hur kunde det bli så här? Read more!

Stilbildande typografer – Robert Granjon

by info@sch-form.com 0 comments
Granjon är kanske mest känd för sina kursiver. Om du väljer exempelvis Adobe Garamonds italic så bygger den kursiven inte på Garamonds typer utan i själva verket på Robert Granjons typer. Så är även fallet i ett antal andra Garamond-typsnitt. Read more!