Call us toll free: 0523-72250
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free: 0523-72250

Nicolas Jenson | 1420–1480 | Frankrike/Italien | Renässans

Gutenberg, och flera efterföljare, hade redan på 1450-talet startat boktryckarkonsten men deras typer byggde på den gotiska texturan. I Italien, och renässansens strömningar framkom önskningar om ett stil som byggde på den romerska traditionen. Arnold Pannartz och Konrad Sweinheim får i Rom uppdraget att ta fram ett sådant i mitten av 1460-talet. Bröderna De Spira flyttar till Venedig vid samma tid, för att fortsätta utveckla det vi idag kallar antikvan. I slutet av 1460-talet kommer även Nicolas Jenson till Venedig och 1470 utkommer De Evangelica Praeparatione i vilken hans nya typer blir tryckta för första gången. Detta räknas som antikvans födelse. Typsnittet bygger till stora delar på den kalligrafiska humanistantikvan, men anpassades för tryck.

Inom C F Hultenheims typsnittsklassificering räknas Jenson som Diagonalantikva – primform, men den är även kallad venetiansk antikva och humanistantikva för att nämna några indelningar.

När Nicolas Jenson gjorde typsnittet på 1470-talet fanns inte kursiven. Adobe Jensons har, liksom flera andra Jenson-tolkningar, Ludovico Arigghis kursiv som förebild.

Utdrag ur De Evangelica Praeparatione

 

Stilprov på några av de typsnitt som har Jensons antikva som förebild.

 

 

 
Läs introduktionen till bloggföljetongen Stilbildande typografer genom historien.

About the Author:

Kommentarer inaktiverade.

Related Posts