Call us toll free: 0523-72250
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free: 0523-72250

Jag tänkte bjuda på en bloggföljetong som kommer att presentera typografer, stämpelskärare, typgjutare och typdesigners genom historien. Personer som kommit att betyda en hel del för hur det tryckta ordet ser ut idag.

Har det någon betydelse hur bokstaven är utformad, kanske du undrar?
En person som berättar en text kan med hjälp av tonläge, röststyrka och kroppspråk kommunicera och förstärka sitt budskap. I skriven text kan vi använda oss av utropstecken och andra skiljetecken för att tydliggöra informationen. Men vi kan också kommunicera med hjälp av typografi! Vissa typsnitt är särskilt lämpade för korta ordbilder och rubriker, andra är mer lämpade för löpande texter.

Bloggföljetongen kom till då jag själv ville hitta vägarna på den typografiska kartan som bygger på det latinska alfabetet. Samtidigt kanske den kan vägleda andra som har samma intresse som jag. Förhoppningsvis kan den även skapa ett intresse för någon som aldrig funderat över varför det tryckta ordet ser ut som det gör.

I samband med att jag presenterar huvudperson nämns även under vilken tid denne levde, var denne verkade, och vilken tidsepok som var rådande för att kunna referera till omvärldens rådande strömningar inom konst, musik och design.

Givetvis blir en sådan här sammanställning något subjektiv. Någon tycker säkert att jag borde börja med Gutenberg, men jag har valt att inte fördjupa mig i den germanska gren som bygger på frakturstil.

About the Author:

Kommentarer inaktiverade.

Related Posts